ศุกร์ , 17 พฤศจิกายน 2560 , 16:11 ()

???????????????????? ขายของทั่วไปจ้า ???????????????????? ???? item / ขยะ-เควส / อัญมณี / สัตว์เลี้ยง ‼™

???? item - ❌ ปิดปรับปรุงอยู่ครับ ????

???? ขยะทั่วไป

♻ ขยะเควส High Quest ✔ Mark of Sakiel อันละ 20 K (เหลือ 80 อัน) ✔ Bundle of Dreams อันละ 20 K (เหลือ 100 อัน) ✔ Ectoplasm อันละ 20 K (เหลือ 150 อัน)

♻ ขยะเควส Sevis Quest ✔ Hair Pin อันละ 350 K (เหลือ 50 อัน) ✔ Catfish Dentures อันละ 350 K (เหลือ 30 อัน) ✔ Small-sized Engine อันละ 350 K (เหลือ 10 อัน) ✔ Autumnal Tint Vine อันละ 350 K (เหลือ 190 อัน)

???? อัญมณีตีบวก ???? Crystal เม็ดละ 250 K (หมดชั่วคราว) ???? Ruby เม็ดละ 650 K (เหลือ 9 เม็ด) ???? Diamond เม็ดละ 350 K (เหลือ 6 เม็ด) ???? Pink Diamond เม็ดละ 250 K (เหลือ 12 เม็ด)

บันทึกแล้ว

ความคิดเห็น

ศุกร์ , 17 พฤศจิกายน 2560 , 16:14 ()

???????????????????? ขายของทั่วไปจ้า ???????????????????? ???? item / ขยะ-เควส / อัญมณี / สัตว์เลี้ยง ‼™

???? item - ❌ ปิดปรับปรุงอยู่ครับ ????

???? ขยะทั่วไป --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♻ ขยะเควส High Quest ✔ Mark of Sakiel อันละ 20 K (เหลือ 80 อัน) ✔ Bundle of Dreams อันละ 20 K (เหลือ 100 อัน) ✔ Ectoplasm อันละ 20 K (เหลือ 150 อัน)

♻ ขยะเควส Sevis Quest ✔ Hair Pin อันละ 350 K (เหลือ 50 อัน) ✔ Catfish Dentures อันละ 350 K (เหลือ 30 อัน) ✔ Small-sized Engine อันละ 350 K (เหลือ 10 อัน) ✔ Autumnal Tint Vine อันละ 350 K (เหลือ 190 อัน)

???? อัญมณีตีบวก ???? Crystal เม็ดละ 250 K (หมดชั่วคราว) ???? Ruby เม็ดละ 650 K (เหลือ 9 เม็ด) ???? Diamond เม็ดละ 350 K (เหลือ 6 เม็ด) ???? Pink Diamond เม็ดละ 250 K (เหลือ 12 เม็ด)

บันทึกแล้ว

ความคิดเห็น

ศุกร์ , 17 พฤศจิกายน 2560 , 16:15 ()

???????????????????? ขายของทั่วไปจ้า ???????????????????? ???? item / ขยะ-เควส / อัญมณี / สัตว์เลี้ยง ‼™

???? item - ❌ ปิดปรับปรุงอยู่ครับ ????

???? ขยะทั่วไป

ขยะเควส High Quest Mark of Sakiel อันละ 20 K (เหลือ 80 อัน) Bundle of Dreams อันละ 20 K (เหลือ 100 อัน) Ectoplasm อันละ 20 K (เหลือ 150 อัน)

ขยะเควส Sevis Quest Hair Pin อันละ 350 K (เหลือ 50 อัน) Catfish Dentures อันละ 350 K (เหลือ 30 อัน) Small-sized Engine อันละ 350 K (เหลือ 10 อัน) Autumnal Tint Vine อันละ 350 K (เหลือ 190 อัน)

???? อัญมณีตีบวก ???? Crystal เม็ดละ 250 K (หมดชั่วคราว) ???? Ruby เม็ดละ 650 K (เหลือ 9 เม็ด) ???? Diamond เม็ดละ 350 K (เหลือ 6 เม็ด) ???? Pink Diamond เม็ดละ 250 K (เหลือ 12 เม็ด)

บันทึกแล้ว

ความคิดเห็น

ศุกร์ , 17 พฤศจิกายน 2560 , 16:16 ()

???????????????????? ขายของทั่วไปจ้า ???????????????????? ???? item / ขยะ-เควส / อัญมณี / สัตว์เลี้ยง ‼™

บันทึกแล้ว

ความคิดเห็น

ไม่สามารถโพสข้อความได้

คุณต้องอยู่ในสถานะสมาชิกก่อน จึงจะสามารถโพสข้อความได้