อยาก connect backend บน local network จาก Android Emulator ทำไงดี

สรุปสั้นๆ

แทนที่จะใช้ 127.0.0.1 ก็ไปใช้ 10.0.2.2 แทน

ยาวๆ นี่มาเป็นตารางเลย

IPรายละเอียด
10.0.2.1Router/gateway address
10.0.2.2เครื่องโฮสที่รัน Emulator นั้น
10.0.2.3DNS server อันแรกของโฮส
10.0.2.4 / 10.0.2.5 / 10.0.2.6DNS server ลำดับถัดๆ มาของโฮส (ถ้ามี)
10.0.2.15IP ของ Emulator
127.0.0.1loopback interface
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ