สร้าง zip สำหรับไฟล์เก่าๆ

  • เปิดมาก็ คำสั่งเลย
เปิดมาก็ คำสั่งเลย
find . -mtime +3 -print -exec gzip {} \;
  • find คำสั่ง
  • . path ที่ต้องการค้น
  • -mtime +3 ไฟล์เก่ากว่า 3 วัน
  • -print แสดงผลลัพธ์
  • -exec gzip {} ; สร้าง zip ไฟล์ที่เจอ
Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ