จะใช้ GD บน Docker PHP (alpine)

การติดตั้ง

มันมี lib ที่ต้องการตามนี้

RUN apk upgrade --update && apk add --no-cache libpng libpng-dev jpeg-dev libjpeg-turbo-dev && rm -rf /var/cache/apk/*

จากนั้นก็สั่ง

RUN docker-php-ext-install gd

จุดน่าสังเกต

ถึงแม้เราจะลง gd ไปแล้ว แต่ดันใช้บาง function ไม่ได้ซะงั้น เช่น

imagecreatefromjpeg อันนี้เราต้องลง Lib jpeg-dev แล้วก็แถม libjpeg-turbo-dev ด้วย ถึงจะใช้งานได้

0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ