ติดตั้ง Elasticsearch + Kibana ด้วย Docker Compose

ไม่อธิบายเรื่องการใช้ Docker-Compose นะครับ

เริ่มด้วยเนื้อหาในไฟล์ docker-compose ก่อนเลย ดังนี้

version: "3.0"

services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.2.3
  ports:
   - 9200:9200
   - 9300:9300
  volumes:
   - /data/db/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data
  environment:
   - xpack.security.enabled=false
   - xpack.monitoring.enabled=false
   - xpack.ml.enabled=false
   - xpack.graph.enabled=false
   - xpack.watcher.enabled=false
  container_name: elasticsearch
 kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:6.2.3
  ports:
   - 5601:5601
  container_name: kibana
  links:
   - elasticsearch:elasticsearch

มีจุดสำคัญๆ ที่ต้องทำก่อน ตามนั้น

ไปเพิ่ม max virtual memory ก่อนด้วยคำสั่ง sysctl -w vm.max_map_count=262144

ผมแยกที่เก็บขึ้นมูลออกมาต่างหาก ไว้ที่ /data/db/elasticsearch เพื่อเวลามันเน่า รึจะอัพเดท version มัน (อาจ)จะได้ไม่ต้องโยนข้อมูลมาใหม่ ดังนั้นควรสร้าง folder นี้ไว้ก่อน และทำให้มันเขียนได้ด้วย

ผมพยายาม diasble xpack ทิ้งด้วยคำสั่ง xpack.xxx=false แต่ไม่รู้ทำไม มันก็มาอยู่ดี T-T

 • ข้อดีของไอ้ตัวนี้คือ เป็นชุด Plugin ที่มีระบบความปลอดภัยมาให้ (ใช้ user/password ในการเข้าถึงฐานข้อมูล)
 • ข้อเสียของไอ้ตัวนี้คือ มันให้เราใช้ฟรี เดือนนึง หลังจากเดือนนึงมันจะปิด
 • ข้อชิบหาย ของไอ้นี่คือ พอพ้นปีนึง เหมือนใบรับรองมันหมดอายุ แล้วมันดับฐานข้อมูลทิ้งไปเลย ใช้อยู่ดีๆ เซิฟดับอย่างงงๆ หาอยู่ตั้งนาน

สุดท้ายก็แค่สั่ง run ด้วยคำสั่ง

docker-compose up

เท่านี้ล่ะครับ

0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ