วิธีหาชื่อ class ใน javascript

function Foo() {}
var foo = new Foo();

typeof Foo;       // == "function"
typeof foo;       // == "object"

foo instanceof Foo;   // == true
foo.constructor.name;  // == "Foo"
Foo.name        // == "Foo"  

Foo.prototype.isPrototypeOf(foo);  // == true

Foo.prototype.bar = function (x) {return x+x;};
foo.bar(21);      // == 42
แหล่งที่มาhttps://stackoverflow.com/a/1249554
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ