Javascript กำหนด key ให้ Object ผ่านตัวแปร

มีตัวแปลอยากตั้งชื่อให้ key Object ทำไง

ปกติก็คงประมาณนี้

const key = "key_name";
const obj = {};
obj[key] = value;

แต่ใน ES6 ทำแบบนี้ได้ด้วย

const key = "key_name";
const obj = { [key]: value };
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ