หาจำนวนวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างช่วงวันที่

$start = new DateTime('2013-01-06');
$end = new DateTime('2013-01-20');
$days = $start->diff($end, true)->days;

$sundays = intval($days / 7) + ($start->format('N') + $days % 7 >= 7);

echo $sundays;
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ