หาจำนวนวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างช่วงวันที่
PHP
อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 64
พอดีมีงานที่ต้องหาข้อมูลแบบนี้ แล้วได้สูตรพอดี ก็เอามาเขียนเก็บไว้
$start = new DateTime('2013-01-06');
$end = new DateTime('2013-01-20');
$days = $start->diff($end, true)->days;

$sundays = intval($days / 7) + ($start->format('N') + $days % 7 >= 7);

echo $sundays;
Beta Version v23.12.3 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ