วิธีติดตั้ง Extension PHP บน Docker

Core extensions

RUN docker-php-ext-install curl

Pecl extensions

RUN pecl install imagick && docker-php-ext-enable imagick
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ