เปลี่ยนงาน React จาก JS ไปเป็น TS

กรณีต้องการใช้กับโปรเจคเดิม

เพิ่ม devDependencies

npm i -D typescript @types/node @types/react @types/react-dom @types/jest

จากนั้นเปลี่ยนสกุลไฟล์ src/*.js เป็น src/*.tsx จากนั้นก็ start server ก็เรียบร้อย

แต่กรณีนี้ มันจะรันได้ แต่ ไอ้ ts-lint จะเด้ง error บ้าง ถ้าโค้ดผิดกฏมัน

0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ