เปลี่ยนงาน React จาก JS ไปเป็น TS
JavascriptTypescriptReact
อัพเดทล่าสุด 20 ก.ค. 64
ทนกระแสไม่ไหวจริงๆ ใช้ TypeScript แล้วรู้สึก สะดวกขึ้นเยอะเลย
กรณีต้องการใช้กับโปรเจคเดิม

เพิ่ม devDependencies

npm i -D typescript @types/node @types/react @types/react-dom @types/jest

จากนั้นเปลี่ยนสกุลไฟล์ src/*.js เป็น src/*.tsx จากนั้นก็ start server ก็เรียบร้อย

แต่กรณีนี้ มันจะรันได้ แต่ ไอ้ ts-lint จะเด้ง error บ้าง ถ้าโค้ดผิดกฏมัน

Beta Version v23.9.22 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ